Návrh rozložení LED modulů pro reklamní banery

19. 10. 2018

Firma KPLED disponuje licencí programu pro výpočet rozložení modulů v banerových reklamách. Návrh provádíme zdarma, potřebujeme k tomu jen výkres vaší zakázky. Níže uvádíme krátký postup jak takový "layout" vzniká

Jaké vstupní data jsou potřeba pro výpočet rozložení modulů?

Veškeré návrhy začínají importem loga do programu. Jednoduše potřebujeme výkres vaší zakázky s definovanými rozměry, podporované formáty jsou PDF, EPS, AI, DXF, PLT, JPG, TIFF, PSD.

Pro správné rozložení modulů je nutné vědět rozměr vaší reklamy, v ideálním případě tedy dodávat výkresy v měřítku 1:1. Níže je ukázka importu loga s šířkou 2,7m.

Po importu loga je nutné logo zjednodušit pouze na obrys reklamy pomocí speciální fuknce programu. Program zachová pouze obálku loga a vytvoří tak hranice pro rozložení modulů. Níže je obrázek již upraveného loga, viditelné jsou pouze obrysy.

Dalším krokem je definice rozložení modulů. Moduly je možno vkládat dle libosti do vodících linek, které je nutno dopředu nadefinovat. U vodících linek se definuje vzdálenost mezi linkami, vzdálenost od okraje loga a množství modulů. Dále je možno definovat směr vedení linek. Vedení může být obrysové, kruhové či lineární, nastavení záleží na typu baneru. Pro plastické reklamy se nejlépe hodí obrysové vedení modulů. 

Níže můžete vidět obrysové nastavení linek pro střední část loga, dvojité vedení a symetrické rozložení modulů. 

Následuje samotné vložení předem definovaných modulů. Pro plošné nasvětlení reklamy používáme dva základní typy modulů lišící se příkonem. Použití záleží na velikosti, hloubce reklamy a požadavcích zákazníka. Více informací o modulech naleznete v odkazech níže

Základní modul s příkonem 0,72W - LED modul 0,72W 743-160-12V

Silnější modul s příkonem 1,5W - LED modul 1,5W 833-160-12V

Možnosti vkládání jsou dvojí - ruční nebo automatické. Automatické vkládání má určité omezení, je tedy dobré nechat moduly automaticky vygenerovat a poté rozložení a napojení modulů ručně upravit. V ručním vkládání můžeme libovoně upravovat automatický návrh, mazat/přidávat moduly, posunovat moduly a měnit jejich drátování. 

Níže již vidíme automatické vyskládání modulů po ruční korekci. Rozložení a drátování je dobré upravovat s ohledem na maximální množství modulů v jedné lince a vývody pro napájecí zdroje. 

Pokud jsme s rozložením modulů spokojeni, tak následuje výběr vhodných napájecích zdrojů. Program umožňuje automatické generování zdrojů na konce řetězů modulů. Po definici zdroje máme na výběr několik možností jak se mají zdroje generovat. Můžeme generovat samostatné zdroje pro jednotlivé části loga, jeden zdroj pro jedno písmeno či jeden zdroj pro celou reklamu. Rozložení kabelů je možné opět posunovat dle libosti. 

V této části máme prakticky hotovo. Na závěr je nutno vygenerovat sourhn informací o množství modulů a uložit dokument jako projekt. Informace o počtu modulů, příkonu a hustotě rozložení je možno generovat buď pro celý dokument, pro každé písmeno či část reklamy zvlášť. Níže je ukázka již zjednodušeného projektu. 

V případě zájmu o vypracování projektu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo emailem, kontakty naleznete kliknutím ZDE nebo v sekci KONTAKT

Technik KPLED